Organisatie

Bestuur :

Wim van Acker                                          : Voorzitter

Joris Malcontent                                        : Secretaris

Etienne van Acker                                     : Penningmeester

Michel Schelfhout                                      : Evenementen

Wim ’t Hooft

Erelid: Ro van Waterschoot †

Ledenadministratie                                     : Joop Maas

Wedstrijdsecretaris jeugd afdeling              : Peter Sloot

Wedstrijdsecretaris senioren afdeling         : Michel Schelfhout

Wedstrijdsecretaris senioren/jeugd land.    : Johan ‘t Hooft

Kascommissie                                            : Marc Maas, Dennis Verdurmen

Reserve                                                   : Wim van Acker

Trainers :

Joop Maas, Johan ’t Hooft, Michel Schelfhout, Peter Sloot, Wim van Acker, Marc Maas, Martie Proost

Evenementencommissie :

Michel Schelfhout

Judith Morcus

Communicatiecommissie:

Bart Mangnus                                             :Voorzitter

Marc Maas

Sybren Maas

Stefanie Fassaert

Joris Malcontent

Dennis Verdurmen

Michel Schelfhout                                      : Evenementen

Speelgelegenheid : Emmastraat 19A Kloosterzande

Website: www.sar72.nl

Webmaster: Judith Morcus

Contributie :

Recreanten - junioren                    € 22,14 p/half jaar

- senioren                         € 29,33 p/half jaar

- donateurs                        € 22,14 p/half jaar

Competitiespeler:

- Pupillen              (11 en 12 jaar)   € 37,97 p/half jaar

- Kadetten            (13 en 14 jaar)   € 40,83 p/half jaar

- Junioren            (15,16, 17 jaar)  € 40,83 p/half jaar

- Senioren                                      € 46,60 p/half jaar

Clubavond senioren : elke donderdag van ong. 19:30 – 24:00 uur

**************************************************************

Clubkleding : Shirt  – BLAUW CLUBSHIRT

 

Broek – BLAUW OF ZWART